Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” - debata społeczna w Wysokiem Mazowieckiem

Data publikacji 03.12.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które są organizowane w 2018 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Dzisiaj taka debata została zorganizowana przez wysokomazowieckich policjantów w Wysokiem Mazowieckiem.

Dzisiaj w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, policjanci z wysokomazowieckiej komendy Policji zorganizowali debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, na którą przybyli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wysokiego Mazowieckiego. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób wysokomazowiecka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami miasta w zakresie, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem mł.insp. Adam Mojsa przywitał zgromadzonych gości, a Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem asp.sztab. Grzegorz Grosfeld zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części przedstawiono informacje na temat działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji jak i pracowników cywilnych, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa jaki i kształtowanie świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”.Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.