„Mam wybór…wybieram rozsądek” - Aktualności - KPP Wysokie Mazowieckie

Aktualności

„Mam wybór…wybieram rozsądek”

Data publikacji 30.11.2018

Wczorajsza wizyta w Szkole Podstawowej w Sokołach doskonale wpisuje się w realizację programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Z młodzieżą zostały poruszone kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji nieletnich. Prelegentki szczególną uwagę zwracały na szkodliwość sięgania po różnego rodzaju używki takie jak alkohol czy dopalacze.

Policjantka z wysokomazowieckiej komendy wraz z inspektorem Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii odwiedziły uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołach. Mówiły przede wszystkim o życiu wolnym od uzależnień, a temat ten doskonale wpisuje się w program pn. „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Na prelekcji omówione zostały m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przy czym, szczególną uwagę mundurowa zwróciła na szkodliwość sięgania po takie używki jak alkohol czy dopalacze. Uczniowie zapoznani zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji oraz z jej przejawami. Prelegentki przypomniały też o zasadach ruchu drogowego i bezpieczeństwie podczas drogi do szkoły, zachęcając jednocześnie do używania odblasków również w obszarze zabudowanym.