KKOP - KPP Wysokie Mazowieckie

Znaczna część funkcjonariuszy i pracowników cywilnych   KPP w Wysokiem Mazowieckiem  należy już  do  KKOP,  pozostałych zapraszamy, a także zachęcamy  do  zapoznania  się   z  zasadami obowiązującymi   w  naszej Kasie i wstąpienia w  nasze szeregi. Mamy nadzieję, że  strona ta  okaże się przydatna  zarówno obecnym członkom, jak i pozostałym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.  

 

W dniu 23.01.2020 roku po Walnym Zgromadzeniu członków KKOP przy KPP w Wysokiem Mazowieckiem został ukonstytuowany nowy Zarząd KKOP, który przedstawia się następująco:

                                                                          Zarząd
                                                                                                                Przewodniczący  - Bartłomiej Nowakowski
                                                                                                                Z-ca Przewodniczącego - Beata Wdzieńkońska

                                                                                                               Skarbnik - Waldemar Włostowski
                                                                                                                Członek-KInga Choińska
                                                                                                                Członek - Marcin Rytel

 

                                                                         Komisja Rewizyjna w składzie:
                                                                                                                
                                                                                                                Przewodniczący - Ewa Niemyjska
                                                                                                                Członek - Marcin Sienicki
                                                                                                                Członek - Izabela Kalista

 

INFORMACJA

 

Zarząd KKOP informuje, iż wnioski będą rozpatrywane do 10 dnia każdego miesiąca