Praktyki studenckie

Praktyki studenckie realizowane w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego, mają obowiązek zapoznać się z "REGULAMINEM PRAKTYK STUDENCKICH REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - stanowiący załącznik do decyzji 20/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 16.02.2018 r.", który zawiera szczegółowe zasady oraz warunki organizacji przedmiotowych praktyk.Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem udziela się pod nr tel. (086) 275 72 18.