Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego - Wydział Ruchu Drogowego - KPP Wysokie Mazowieckie

Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo Wydziału Ruchu Drogowego

Data publikacji 01.01.2015

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. (86) 275 72-37

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podinsp. mgr Sławomir Murawski