Kierownictwo Wydziału Prewencji - Wydział Prewencji - KPP Wysokie Mazowieckie

Wydział Prewencji

Kierownictwo Wydziału Prewencji

Data publikacji 01.01.2015

Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. (86) 275 72-31

Naczelnik Wydziału Prewencji

asp. sztab. Grzegorz Grosfeld

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

nadkom. mgr Janusz Zaremba