Kierownictwo Wydziału Kryminalnego - Wydział Kryminalny - KPP Wysokie Mazowieckie

Wydział Kryminalny

Kierownictwo Wydziału Kryminalnego

Data publikacji 05.01.2015

Wydział Kryminalny
Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. (86) 275 72-20

  Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podinsp. Jarosław Zalewski

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podkom. Piotr Nowicki