Komendanci - Kierownictwo - KPP Wysokie Mazowieckie

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

podinsp. MAREK PALECKI
 


 
 
 
 
 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

mł. insp. ADAM MOJSA