Komendanci - Kierownictwo - KPP Wysokie Mazowieckie

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

podinsp. KRZYSZTOF WOŹNIEWSKI  

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

mł. insp. ADAM MOJSA