Dzielnicowi Posterunku Policji w Czyżewie - Posterunek Policji w Czyżewie - KPP Wysokie Mazowieckie

Posterunek Policji w Czyżewie

Dzielnicowi Posterunku Policji w Czyżewie

 

sierż. Waldemar Włostowski  tel. +48 885997351
 

dzielnicowy.czyzew1@bk.policja.gov.pl
 

Obsługuje rejon służbowy nr 14, który obejmuje teren  miasta  Czyżew:

ulice:
Akacjowa, Andrzejewska, Apoznańskich, Cicha, Cmentarna, Duży Rynek, Jakubskiego, Jaśminowa, Klonowa, Konopnickiej, Kościelna, Krótka, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Mała, Mały Rynek, Mazowiecka, Niepodległości, Nowa, Nurska, Mickiewicza, Ogrodowa, Okrężna, Piwna, Polna, Słoneczna, Słowackiego, Sikorskiego, Strażacka, Sybiraków, Szkolna, Wesoła, Zambrowska, Zarębska, Zarzecze, Ciechanowiecka, Kolejowa, Przydworcowa, Przytorowa, Norwida, Złote Jabłko.

                                              DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zagrożenie:

-spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków w rejonie ulicy Piwnej oraz Duży Rynek w Czyżewie.

Źródło informacji zagrożenia:

-zgłoszenia naniesione na Krajowej  Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy miasta Czyżew, rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

-od  dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku

Zaplanowane działania :

-wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, spotkania z mieszkańcami wskazanych ulic oraz pracownikami sklepu, działania z  funkcjonariuszami OPI i WRD KPP Wysokie Mazowieckie, współpraca z pracownikami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy Czyżew.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy Czyżew – działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji;

- Urząd Miejski w Czyżewie – przegląd ważnych koncesji na sprzedaż alkoholu.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.


sierż. sztab.Damian Baczewski tel. +48 507816386

dzielnicowy.czyżew2@bk.policja.gov.pl

 

Obsługuje rejon służbowy nr 9, który obejmuje teren gminy Czyżew:

 

Czyżew Stacja, Czyżew Siedliska,Jaźwiny Koczoty, Stokowo Bućki, Stokowo Szerszenie, Godlewo Piętaki, Godlewo Kolonia, Sienica Klawy, Sienica Lipusy, Sienica Pietrasze, Sienica Puziki,Sienica Święchy, Sienica Szymanki, Siennica Gizy, Siennica Łukasze, Siennica Pierce, Dąbrowa Nowa Wieś, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Szatanki,Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Cherubiny, Rosochate Nartółty, Rosochate Kościelne, Kaczyn Stary, Święck Strumiany,Kaczyn Herbasy, Zaręby Skórki, Zalesie Stefanowo, Zalesie Stare, Zaręby Święchy, Zaręby Góry Leśne, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo Gromadzyn, Krzeczkowo Szepielaki, Krzeczkowo Bieńki Nowe, Krzeczkowo Stare Bieńki, Dmochy Wypychy, Dmochy Rodzonki, Dmochy Glinki, Czyżew Chrapki, Czyżew Ruś Kolonia, Michałowo Wielkie, Czyżew Złote Jabłko, Czyżew Ruś Wieś, Ołdaki Magna Brok, Czyżew Sutki, Dmochy Wochy, Dmochy Mrozy, Zaręby Bindugi, Brulino Koski, Brulino Piwki, Szulborze Kozy.

 

                         DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zagrożenie:

- niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie gminy Czyżew w miejscowościach Godlewo Piętaki, Sienica Klawy, Sienica Lipusy, Sienica Pietrasze, Sienica Puziki,Sienica Święchy,Siennica Łukasze,Siennica Pierce,Siennica Szymanki.

Źródło informacji o zagrożeniu:

- informacje społeczności lokalnej, służb ratowniczych oraz samorządu terytorialnego, rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

od 18 września 2019 roku do dnia 18 marca 2020 roku

Zaplanowane działania:

 spotkania z mieszkańcami, organizacja zebrań sołeckich, współpraca z przedstawicielami gminy Czyżew.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

  • Urząd Miasta i Gminy w Czyżewie – działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji.

  • Sołectwa miejscowości Godlewo Piętaki, Sienica Klawy, Sienica Lipusy, Sienica Pietrasze, Sienica Puziki,Sienica Święchy,Siennica Łukasze,Siennica Pierce,Siennica Szymanki -działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji i pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami;

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.