ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI! - Aktualności - KPP Wysokie Mazowieckie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI!

Data publikacji 19.08.2020

CHCESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty należy składać w

Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13 w dniach:

poniedziałekpiątek w godz. 7:30 – 15.30

 

NIE CZEKAJ! PRZYJDŹ DO NAS JUŻ DZIŚ! 

 • Obraz przedstawia policjanta na motocyklu