„Cyberświadomi, Cyberbezpieczni” - Aktualności - KPP Wysokie Mazowieckie

Aktualności

„Cyberświadomi, Cyberbezpieczni”

Profilaktyk wysokomazowieckiej policji rozmawiała online z uczniami klasy VIIa ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie Borzymach o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Spotkanie miało na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego i świadomego dostępu młodzieży do zasobów tej globalnej sieci.

Inspektor Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej i Nieletnich wysokomazowieckiej jednostki prowadzi spotkania profilaktyczne online, na których rozmawia z młodzieżą o bezpieczeństwie podczas korzystania z Internetu. We wtorek uczestnikami zajęć on-line  byli uczniowie klasy VIIa  ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie Borzymach. Działania są realizowane w ramach wojewódzkiego programu „Cyberświadomi, Cyberbezpieczni”, którego celem jest m.in. ograniczanie zjawiska cyberprzemocy, mowy nienawiści czy „hejtu” wśród młodych ludzi. Podczas prowadzonej prelekcji inspektor Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej i Nieletnich zwracała uwagę, że Internet to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Zapoznała również młodzież z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.