DZIELNICOWY O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY - Aktualności - KPP Wysokie Mazowieckie

Aktualności

DZIELNICOWY O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY

Wizyty dzielnicowego oraz profilaktyk doskonale wpisują się w realizację programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Z uczniami ze Szkół Podstawowych w Wysokiem Mazowieckiem oraz Jabłonce Kościelnej i młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem zostały poruszone kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji nieletnich. Mundurowy szczególną uwagę zwracał na szkodliwość sięgania po różnego rodzaju używki takie jak alkohol czy dopalacze.

Tylko w bieżącym tygodniu dzienicowy wraz z profilaktyk wysokomazowieckiej Policji odwiedził uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem oraz Jabłonce Kościelnej i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych  w Wysokiem Mazowieckiem. Spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne czynów zabronionych, czym jest demoralizacja oraz jakie aspekty jej dotyczą. Funkcjonariusz zwracał uwagę na negatywne zjawiska występujące wśród dorastającej młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze kontakty z alkoholem i środkami odurzającymi, czy też drobne kradzieże. Rozmawiał również o uzależnieniach i działaniach profilaktycznych. Profilaktyk  omawiała zagadnienia związane z przepisami karnymi wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Informowała również o prawnych aspektach uzależnień, podając szereg przykładów z codziennej pracy. Nauczycielom biorącym udział w spotkaniu przypomnieli, że o każdym czynie karalnym, który ma miejsce na terenie szkoły należy informować Policję.