„Mam wybór… wybieram rozsądek” - Aktualności - KPP Wysokie Mazowieckie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mam wybór… wybieram rozsądek”

Dzielnicowy spotkał się z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Klukowie. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek” i dotyczyły aspektów prawnych problematyki uzależnień oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Dzielnicowy Posterunku Policji w Ciechanowcu, w miniony czwartek, spotkał się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Klukowie. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”.

Prelekcje dotyczyły głównie aspektów prawnych problematyki uzależnień.

Funkcjonariusz przybliżył zebranym również wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich.

W trakcie spotkania wykorzystano "skrzynkę profilaktyczną", która zawiera m.in. przedmioty wykorzystywane do ukrywania środków odurzających przez młodzież.