Odblaski? Biorę w ciemno! - Aktualności - KPP Wysokie Mazowieckie

Aktualności

Odblaski? Biorę w ciemno!

Data publikacji 13.02.2019

Wysokomazowieccy policjanci codziennie realizują działania profilaktyczne skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem działań jest zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Zmienne warunki drogowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ze względu na ograniczoną widoczność najbardziej narażeni na udział w zdarzeniach drogowych są niechronieni uczestnicy ruchu, czyli piesi i rowerzyści. Policjanci z wysokomazowieckiej drogówki każdego dnia realizują działania profilaktyczne i podczas kontroli drogowych rozdają pieszym i rowerzystom poruszającym się poza terenem zabudowanym odblaski i ulotki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Mundurowi prowadzą również rozmowy z mieszkańcami pobliskich miejscowości na temat znowelizowanej Ustawy prawo o ruchu drogowym, która nakłada na pieszych poruszających się drogą po zmierzchu poza obszarem zabudowanym obowiązek noszenia elementów odblaskowych w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze prowadzą działania profilaktyczno- edukacyjne przy dużym wsparciu Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, którego przedstawiciele zwracają szczególną uwagę i podejmują wspólne działania z mundurowymi, by zwiększyć bezpieczeństwo w powiecie. Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem podinsp. Krzysztofa Woźniewskiego przekazał elementy odblaskowe oraz plakaty promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Używanie „odblasków” w warunkach ograniczonej widoczności ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych, ponieważ pozwala kierującemu pojazdem dostrzec taką osobę z dużej odległości i bezpiecznie ją ominąć. Policja przypomina również rowerzystom, że ich jednoślady powinny być wyposażone w oświetlenie w postaci czerwonego światła odblaskowego z tyłu, a w przypadku jazdy w warunkach ograniczonej widoczności także, w światła pozycyjne z przodu i z tyłu.Pamiętajmy – NOŚMY ODBLASKI - bądźmy widoczni na drodze.