Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„poMOC, a nie przeMOC” - wspólnie przeciwko przeciwko przemocy w rodzinie

Data publikacji 03.12.2018

Wysokomazowieccy policjanci i pracownicy socjalni z powiatu wysokomazowieckiego w piątek omawiali wspólne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

W piątek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie wysokomazowieckich policjantów i pracowników socjalnych, na którym omówione zostały wspólne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Wczorajsze przedsięwzięcie zostało zorganizowane z inicjatywy powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w ramach porozumienie podpisanego z wysokomazowiecką komendą Policji  o przeciwdziałaniu przemocy domowej - „poMOC, a nie przeMOC”. Jest to program przeciwdziałania przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, którzy znajdują się w szczególnej grupie ryzyka zagrożonego przemocą ze strony osób z nimi zamieszkujących. Wspólne działania Policji i pracowników socjalnych polegają nie tylko na bieżącej wymianie informacji, ale również na wspólnym podejmowaniu interwencji i działań pomocowych na rzecz rodziny. Aby wszelkie czynności na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą były właściwie i skutecznie podjęte, koniecznym jest bieżące i stałe doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami. Celem prowadzonych spotkań jest wypracowanie wspólnych procedur postępowania w przypadku zaistnienia przemocy domowej w rodzinie.