Aktualności

Odblaski, cyberzagrożenia i odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 23.10.2018

O odblaskach, cyberzagrożeniach i odpowiedzialności prawnej nieletnich rozmawiali mundurowi z Wysokiego Mazowieckiego oraz dzielnicowi z uczniami gimnazjum i Szkół Podstawowych w Kuleszach Kościelnych oraz Kuczynie. Przypominali również o obowiązku noszenia odblasków.

Dzielnicowi oraz funkcjonariusz profilaktyki społecznej spotkali się z uczniami gimnazjum i Szkół Podstawowych w Kuleszach Kościelnych oraz Kuczynie. Tematem spotkań była odpowiedzialność prawna nieletnich w przypadku złamania prawa i niestosowania się do obowiązujących norm społecznych, zagadnienia dotyczące agresji i nietolerancji. Mundurowi omówili również z uczniami zagrożenia płynące z sieci oraz sposoby ich unikania. Adresaci spotkania dowiedzieli się między innymi jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione. Była to doskonała okazja do przypomnienia o obowiązku noszenia odblasków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.