Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie przewodników psów służbowych w Wysokiem Mazowieckiem

Policyjni przewodnicy z trzech komend powiatowych ćwiczyli umiejętności swoich psów służbowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Szkolenie odbyło się w ramach doskonalenia zawodowego a prowadzone było przez koordynatora ds. kynologii policyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dzisiaj na terenie szkoły w Wysokiem Mazowieckiem, dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, odbyło się szkolenie psów policyjnych. W ramach cyklu szkoleniowego przewodnicy psów służbowych z Wysokiego Mazowieckiego, Bielska Podlaskiego oraz Łomży, doskonalili umiejętności swoich czworonogów w zakresie posłuszeństwa ogólnego, pościgu, obezwładniania pozoranta, kontroli osobistej oraz konwojowania. Łącznie w szkoleniu wzięło udział dziewięciu przewodników z psami patrolowo-tropiącymi.  Dzięki takim szkoleniom psy służbowe utrzymują swoją sprawność fizyczną oraz doskonalą umiejętności nabyte w służbie. Dodatkowo działania te miały oddziaływanie prewencyjne, jak też praktyczne ukierunkowane na czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców.  Szkolenie miały możliwość obserwować uczniowie szkoły co wzbudziło w nich ogromy zachwyt i zainteresowało służbą policyjną. Podobne zajęcia z udziałem funkcjonariuszy-przewodników psów służbowych i ich podopiecznych są cyklicznie prowadzone, również w innych miastach naszego województwa.