Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs pod hasłem „Razem przeciwdziałamy współczesnym uzależnieniom” rozstrzygnięty.

Data publikacji 18.12.2017

W Klukowie odbyło się podsumowanie konkurs pod hasłem „ Razem przeciwdziałamy współczesnym uzależnieniom ”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom problematyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz poszanowania i przestrzegania przepisów prawa.

W miniony piątek, w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie odbyło się podsumowanie konkurs plastycznego i literackiego pod hasłem Razem przeciwdziałamy współczesnym uzależnieniom”. To profilaktyczne przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez wysokomazowieckich policjantów we współpracy z Gminny Ośrodkiem Kultury w Klukowie i Urzędem Gminy w Klukowie. Głównym celem tego projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży problematyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz poszanowania  i przestrzegania przepisów prawa. Uczniowie szkół podstawowych z gminy Klukowo przygotowali prace plastyczne oraz utwory literackie związane tematycznie z konkursem. Wyróżnione prace zostały umieszczone w  kalendarzu  profilaktycznym   na 2018  rok, a twórcy  otrzymali   nagrody   i upominki, które zakupione zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu  Gminy  w  Klukowie. W  wydanym  kalendarzu  profilaktycznym  umieszczono  wykaz   instytucji  i organizacji wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.