„poMOC, a nie przeMOC” - razem przeciwko przemocy - Aktualności - KPP Wysokie Mazowieckie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„poMOC, a nie przeMOC” - razem przeciwko przemocy

Data publikacji 29.09.2017

Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem podpisali porozumienie dotyczące wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem podinspektor Krzysztof Woźniewski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem Pani Iwona Kalinowska podpisali wspólne porozumienie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. „poMOC, a nie przeMOC” to program przeciwdziałania przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, którzy znajdują się w szczególnej grupie ryzyka zagrożonego przemocą ze strony osób wspólnie z nimi zamieszkujących. Głównym celem wdrażanego programu jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Ponadto, ważnym elementem akcji jest również zwiększenie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji prawnych zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozpoznawania objawów przemocy wśród specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych.