Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Początek roku szkolnego tuż, tuż…,wysokomazowieccy policjanci już rozpoczęli działania zmierzające do zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły

Data publikacji 29.08.2017

Kontrole gimbusów czy prawidłowość oznakowania dróg w okolicy placówek oświatowych - to tylko niektóre z działań jakie wysokomazowieccy policjanci każdego roku podejmują w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły/domu”. Wszystko po to, by wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zapewnić młodym mieszkańcom naszego regionu bezpieczne pokonywanie codziennej trasy z domu do szkoły.

Wprawdzie trwają jeszcze wakacje, przed nami ostatnie dni letniego wypoczynku, ale wysokomazowieccy policjanci już rozpoczęli działania zmierzające do zapewnienia najmłodszym mieszkańcom naszego regionu bezpiecznej drogi do szkoły. Wysokomazowieccy mundurowi z pionu ruchu drogowego rozpoczęli już sprawdzanie oznakowania dróg zarówno na terenie Wysokiego Mazowieckiego jak i powiatu. Funkcjonariusze przystąpią także do kontroli szkolnych gimbusów przewidzianych do przewożenia dzieci i młodzieży do miejsc nauki. Podczas akcji mundurowi sprawdzą wszystkie gimbusy na terenie całego powiatu. W czasie takich kontroli funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na podstawowe elementy mające wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy. Policjanci skrupulatnie sprawdzają między innymi stan techniczny każdego gimbusa oraz jego wyposażenie, a także trzeźwość kierowcy. Ponadto funkcjonariusze sprawdzają czy dzieci przewożone są prawidłowo i bezpiecznie w pojazdach przez ich rodziców. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę wszystkich dorosłych na konieczność traktowania rejonów szkół w sposób szczególny i z wyjątkową ostrożnością. Policjanci drogówki czuwają także na przejściach dla pieszych kontrolując zachowanie kierujących wobec małoletnich pieszych. Prowadzone działania mają zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego w drodze do szkoły. Ponadto - w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły/domu” patrole Policji weryfikują prawidłowość oznakowania dróg w pobliżu szkół, informując jednocześnie o stwierdzonych nieprawidłowościach instytucje odpowiedzialne za ich usunięcie. Wszystko po to, by wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dzieci i młodzież mogły bezpiecznie pokonywać swoją codzienną trasę do szkoły i domu.

Apelujemy także do pieszych o zwracanie baczniejszej uwagi na poruszające się pojazdy i dalekowzroczność w swoim zachowaniu. Kierujący ma obowiązek ustąpić pieszemu pierwszeństwa na pasach, lecz pamiętajmy, że pojazd nie od razu się zatrzyma! Czasami nagłe wtargnięcie na przejście, nawet przy zachowaniu maksymalnej ostrożności przez kierującego, może się skończyć źle dla pieszego, gdy pojazd nie będzie w stanie odpowiednio wcześniej się zatrzymać na drodze.

Pamiętajmy - nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i ostrożności.

Najważniejsze przepisy, o których powinni pamiętać piesi podczas korzystania z drogi:

  • Każdy pieszy, poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

  • Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsce najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.

  • W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.

  • Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem – jednak pamiętajmy, że nie każdy kierowca przestrzega tego przepisu.

Nośmy elementy odblaskowe - one poprawiają widoczność na drodze. Bądźmy bezpieczni na drogach.


 


 

źródło – oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem